Mjesečna arhiva ožujak 2021

Na čelu ICBB-a i dalje Martina Mladenović

Gorski kotar na Banovini

Danas smo Gorski kotar doveli na Banovinu!Kako Centar do obnove ne može djelovati u svom prostoru, naš rad u budućem periodu će se odvijati na način da ćemo organizirati suradnje različitih sadržaja i povezivati se s cijelom Hrvatskom kako bi ona upoznala baštinu Banovine, a Banovina baštinu ostatka naše zemlje.OŠ Mate Lovraka i razred učiteljice Brankice tako je uz goranke Martu i Mateju slušao, gledao i dodirivao krajolik Gorskog kotara i upoznavao se s prirodnom baštinom njihovog kraja!

Marta Blažević je mag.biol.oecol. i vlasnica obrta Astra Divina te je radionicu u Petrinji s kolegicom Matejom Begović poklonila djeci Banovine nakon vijesti o potresu na našem području

Završna konferencija Pro-Youth projekta

Kao mentorska ustanova sudjelovali smo u projektu Pro-Youth koji je mlade polaznike usmjeravao i razvijao u smjeru rada u kulturnom turizmu. Ravnateljica Centra Martina Mladenović mentorirala je Vida Bešlića koji je osmislio projekt Petrinjskog božićnog ručka i tako spojio tradiciju lončarstva, gastronomije i božićnog slavlja u divan doživljaj koji nam ostaje kao aktivnost koju ćemo provesti nakon obnove i ponovnog rada u sjedištu Centra.

U petak 26. ožujka s početkom u 9h se događa završna konferencija projekta gdje je ravnateljica Mladenović odabrana kao govornik zbog kvalitetno vođenog mentorskog procesa. Pridružite nam se i upoznajte divne trenere, mentore, polaznike i ideje koje smo razvijali i ostvarivali, hvala im svima što smo mogli biti dio tog podržavajućeg kruga.

Program konferencije i prijava: https://znanjenadjelu.hr/autenticnost-stvaralastvo-i…/

Obavijest

Prema objavljenom javnom natječaju za izbor Ravnatelja Interpretacijskog centra baštine Banovine objavljenog u službenom listu RH Narodne novine i na mrežnim stranicama ustanove dana 5. ožujka 2021. godine poziva se kandidatkinja Martina Mladenović, dipl.nov./dipl.muz. na usmeni razgovor dana 22. ožujka 2021. s početkom u 12h u prostorijama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport Sisačko-moslavačke županije privremeno izmještenog u Strukovnu školu na adresi I. Fistrovića 1B.

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA BAŠTINE BANOVINE (m/ž)

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),  članaka 15. 16. Statuta Interpretacijskog centra baštine Banovine Upravno vijeće Interpretacijskog centra baštine Banovine  (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA BAŠTINE BANOVINE (m/ž)

Uvjeti:

Pročitaj više