Bespovratna sredstva za projekt „Baština Zrinskih – Budućnost Banovine“

Bespovratna sredstva za projekt „Baština Zrinskih – Budućnost Banovine“

Projekt „Baština Zrinskih – Budućnost Banovine“ odnosi se na revitalizaciju kulturne baštine na području Sisačko-moslavačke županije u 4 pojedinačno zaštićena kulturna dobra: Stari grad Zrin, Kaštel Gvozdansko, Kompleks zgrada s visokom peći u Bešlincu – Rujevac i Ruševine crkve Sv. Marije Magdalene. Integrirani program obuhvatit će izradu projektne i ostale dokumentacije, obnovu kulturnih dobara i stvaranje turističke ponude u svrhu učinkovitog upravljanja i korištenja kulturne baštine. Kao dio projekta revitalizacije Banovine Županija je osnovala ustanovu u kulturi „Interpretacijski centar baštine Banovine“.

Komentari nisu dozvoljeni