Mašta radi svašta

Mašta radi svašta

Sudjelovali smo na IBM radionici Design thinkinga održanoj 9. prosinca 2016. stvarajući platforme za projekte u kulturi za mlade u gradu Glini. Design thinking je strategija za poticanje inovativnosti, ali i metodologija za rješavanje složenih problema i pronalaženje željenih rješenja za klijente.

Oslanjajući se na IBM Design thinking alat te na logiku, maštu, intuiciju i sustavno rasuđivanje stvarali smo sadržaje koji će pomoći Glini u kreiranju novih ideja s ciljem unaprjeđenja života u gradu, posebno usmjeravajući se na mlade od 15 do 25 godina. Radionici su nazočili predstavnici Agencije za razvoj Grada Gline, Razvojne agencije SMŽ SIMORA-e, Interpretacijskog centra baštine Banovine, obrazovnih institucija i stručnjaci za EU projekte. Organizaciju radionice i suradnju s IBM-om zahvaljujemo direktoru Agencije za razvoj Grada Gline Marku Rukavini.

Komentari nisu dozvoljeni