Planovi obnove Interpretacijskog centra baštine Banovine u Petrinji

Planovi obnove Interpretacijskog centra baštine Banovine u Petrinji

O daljnjim planovima oko rada Centra, aktivnostima oko obnove oštećene zgrade u kojoj se ne može boraviti, planovima za budućnost Centra, ravnateljica ICBB-a u emisiji Radio Quirinusa.

Poveznica za emisiju

Komentari nisu dozvoljeni