Novosti

Kategorija arhive Novosti

Predavanje “Biljne banke i skupljanje sjemenja”

Prva aktivnost projekta Biljna banka Banovine, predavanje “Biljne banke i skupljanje sjemenja”, dala nam je širi uvid u što znači stvarati banke sjemenja te pružila primjere dobrih praksi domaćih i stranih udruga i inicijativa. Gošće predavačice bile su Sendy Osmičević iz Zelene mreže aktivističkih grupa (ZMAG) te Saša Balen Andrić, predsjednica Društva za socijalnu ekologiju Zeleno Zlato. Nakon predavanja ostali smo se kratko družiti i razmijeniti ideje koje ćemo sprovesti i u tijeku našeg projekta, a ravnateljica i djelatnice Knjižnice i čitaonice Glina su nas ljubazno ugostile te pripremile prigodnu zelenu vrtnu literaturu iz fundusa Knjižnice!

Pročitaj više

Zajednički sastanak – Biljna banka Banovine

Provedba projekta/građanske akcije Biljna banka Banovine podrazumijeva i dogovore s partnerima kojima najljepše zahvaljujemo na dobroj partnerskoj volji te spremnosti za poduzimanje ovog malog, ali važnog koraka za poticaj prehrambenog suvereniteta naše Banovine. Projekt provodimo uz podršku Grada Gline, Dječjeg vrtića Glina, Osnovne škole Glina, Srednje škole Glina, Knjižnice i čitaonice Glina, Crvenog križa Glina, Udruge Lutum, Volonterskog centra Glina, Društva za socijalnu ekologiju Zeleno Zlato te Zelene mreže aktivističkih grupa (ZMAG), a tu je i podrška Razvojne agencije Glina.

Pročitaj više

Interpretacijski vikend baštine Banovine

Protekli vikend proveli smo u Ogulinu na trodnevnoj edukaciji o interpretaciji baštine u organizaciji udruge Interpretirajmo Hrvatsku i tvrtke Muze d.o.o. te bili smješteni u gradu Ogulinu, idealnom domaćinu našim temama. Citiramo organizatore kada pišemo kome je radionica bila namijenjena (jer su to baš lijepo sročili): „Edukativna radionica o interpretaciji baštine namijenjena je turističkim vodičima, muzeolozima, kustosima, čuvarima prirode, voditeljima turističkih zajednica, voditeljima turističkih agencija, djelatnicima interpretacijskih centara i svima koji žele razvijati izvrsnost i učinkovitost u interpretaciji hrvatske prirodne i kulturne baštine.“ Dakle, svakako smo se pronašli u opisu ciljanih struka i zanimanja željnih novih znanja.

Pročitaj više

ICBB – Poziv kandidatkinji

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE
RAVNATELJA/ICE INTERPRETACIJSKOG CENTRA BAŠTINE BANOVINE
KLASA: 612-13/17-01/01
URBROJ: 2176/01-02-17-6
Sisak, 22. ožujka 2017.

Povjerenstvo za provedbu javnog Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Interpretacijskog centra baštine Banovine objavljuje

 

P O Z I V

 

na razgovor kandidatkinje koja se javila na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Interpretacijskog centra baštine Banovine.

Razgovor će se održati 28. ožujka 2017. godine u 8,00 sati u zgradi Sisačko-moslavačke županije, Stjepana i Antuna Radića 36, soba 38/II.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Proljetna renesansa u Starom gradu Zrinu!

Početkom tjedna obišli smo Stari grad Zrin gdje traju radovi sanacije i rekonstrukcije južnog dijela obrambenog zida. Naručitelj radova je Sisačko-moslavačka županija, konzervatorski nadzor vrši Konzervatorski odjel u Sisku, građevinski nadzor Hrvatski restauratorski zavod, a izvođač je tvrtka Bel-Bau iz Bjelovara čije vrijedne radnike možete vidjeti i na fotografijama.

Pročitaj više

ICBB – Natječaj za izbor ravnatelja

Natječaj za izbor ravnatelja/icu Interpretacijskog centra baštine Banovine otvoren je do subote, 11. ožujka 2017. godine.


Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Interpretacijskog centra baštine Banovine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/16) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Interpretacijskog centra baštine Banovine

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) u području društvenih i humanističkih znanosti,
 • najmanje 5 godina rada u struci ili srodnim djelatnostima,
 • znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na računalu.

Ravnatelja/icu imenuje Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na razdoblje od četiri godine.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, obvezno je priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o znanju jednog svjetskog jezika,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana,
 • program rada za razdoblje od 4 godine,
 • životopis.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sisačko – moslavačka županija, Stjepana i Antuna Radića 36, 44 000 Sisak s naznakom: „Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Interpretacijskog centra baštine Banovine – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sa svim kandidatima koji podnesu pravovremene i potpune prijave obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na Natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja razgovora obavit će se najmanje 5 dana prije održavanja razgovora na mrežnoj stranici Interpretacijskog centra baštine Banovine.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni na propisani način u zakonskom roku.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

“Bog je visoko, a Kralj daleko”

“Bog je visoko, a Kralj daleko.” – izjava Nikole IV. koji je znao da kraljevskog pojačanja tijekom Sigetske bitke neće biti i da im nema druge nego držati Siget i pokušati odbiti Turke koliko mogu.

Zrinski na Banovini

Početak stolovanja hrvatske plemićke obitelji Zrinski na području Banovine počinje 1347. godine kada pripadnik hrvatskog plemićkog roda Bribirskih, Grgur II. Bribirski, u ime maloljetnog nećaka Jurja III. Šubića predaje Ostrovicu s Lučkom županijom kralju Ludoviku I. Anžuvincu u zamjenu za utvrdu Zrin i posjede Pedalj i Stupnicu.

Pročitaj više